AVG Proof

Wat is de AVG?
De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Wanneer treedt de AVG in werking?
De Europese verordening is aangenomen op 14 april 2016. Partijen die persoonsgegevens verwerken krijgen twee jaar om aan de (nieuwe) regels uit de AVG te voldoen. Dat betekent dat uw organisatie op 25 mei 2018 AVG-proof moet zijn.

Welke organisaties moeten voldoen aan de AVG?
Alle private en publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten voldoen aan de AVG. Dit zijn niet alleen de partijen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, maar ook organisaties die dit in opdracht doen. Dit kunnen dus ook organisaties zijn die bedrijven als primaire klant hebben, omdat ook daar persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.